מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

  מתנות לאביונים

  אחת מארבע מצוות הפורים היא מתנות לאביונים- כדי לשמח אל לב העניים.

  חובה לשלוח לפחות לשני אביונים מתנה אחת לכל אביון.

  מצווה להדר ולהרבות ב'מתנות לאביונים' יותר מאשר בסעודה או במשלוח מנות.

  ראו גם ערים 'פורים' –  מקרא מגילה – מתנות לאביונים – סעודת פורים'.

  ...

  כדאי ללמוד עוד על פורים