מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    נדר ושבועה

    דברים שאדם מקבל על עצמו בדיבור בפיו, בכונה לחיב את עצמו לבצע פעולה או למנוע את עצמו מפעולה. לדוגמה: להישבע לא ללכת למקום מסוים או לא לאכול מאכל מסוים.

    ...