מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    נוי מצווה

    ראוי שחפצי המצווה שבהם מקיימים את המצוות יהיו יפים. לומדים זאת מהפסוק 'זה א-לי ואנווהו' (שמות טו – ב) – ומכאן שיש להתנאות במצוות עשה: סוכה נאה – לולב נאה – שופר נאה – ציצית נאה – ספר תורה נאה.

    ...