מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    נטילת ידיים לסעודה

    חז"ל תיקנו שיש ליטול ידיים לפני סעודה שיש בה לחם – על ידי עירוי מים על הידיים באמצעות נטלה. אחד הטעמים לנטילה זו הוא מפני שהידיים עסקניות ונוגעות במקומות שיש בהם זיעה או במקומות מטונפים – ואין ראוי לאכול בידיים מזוהמות.

    ראו גם 'כח גברא'.

    ...