מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    ניסוך המים

    בבית המקדש היו שואבים מים בכל בוקר מימי חג הסוכות ממעיין השילוח הסמוך למקדש – ושופכים אותם על המזבח – משום בחג הסוכות נידונים על המים.

    ניסוך המים בסוכות נעשה בשמחה מיוחדת – בשירה ונגינה. ראו גם ערך 'שמחת בית השואבה'.

    ...