מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

לומדים מהספר

מושגים קשורים להדלקת נרות

  • נרות שבת - נקודת זינוק

   כרטיס כניסה- כללי ריק

   כרטיס כניסה כללי – 1 בדף

   כרטיס כניסה - נרות שבת

   כרטיס כניסה- הדלקת נרות- 1 בדף

  • נרות שבת - תצפית

   תצפית- הדלקת נרות

   תצפית – הדלקת נרות – כיתות ז'-ח'

   תצפית-פרק-ב-הדלקת-נרות-שבת1

   מצגת לימוד עצמי

   הדלקת נרות- מצגת ללימוד עצמי

  • נרות שבת - מרכז מבקרים

   התבוננו בסרטון בעזרתו ובאמצעות כרטיסי הצפייה  תצליחו להעמיק ולהבין את ההלכה.

   א. מי חייב להדליק נרות: האם רק נשים חייבות ומה עם הגברים?

   ב. סדר ההדלקה: האם מדליקים ואחר כך מברכים או להיפך, מדוע?

   ג. עשיית מלאכה לאחר הדלקת : אם מדליקים נרות לפני  כניסת השבת, האם מותר לעשות מלאכה לאחר ההדלקה?

   סרטונים- כיתות ד'- ח'

   מי חייב בהדלקת נרות שבת?

   סדר הדלקת נרות שבת

   עשיית מלאכה לאחר הדלקת הנרות

   כרטיסי צפייה - כיתות ד'-ח'

   כיתות ד-ו-מי חייב בהדלקת נרות שבת

   כיתות ד-ו סדר הדלקת נרות שבת

   כיתות – ד-ו עשיית מלאכה לאחר הדלקת נרות

   כיתות- ז-ח מי חייב בהדלקת נרות שבת

   כיתות- ז-ח סדר הדלקת הנרות

   כיתות ז-ח עשיית מלאכה לאחר הדלקת נרות

  • נרות שבת - מה בתרמיל?

   מה לקחתם מהשיעור? בחרו בתרמיל המתאים לכם.

   בנים

   מה בתרמיל?-כל התרמילים

   בנות

   מה בתרמיל?-כל התרמילים בנות

  • נרות שבת - מיטיבי הלכת

   מבצע ללימוד והתחזקות בהלכה

   קישור לעמוד המבצע

  • נרות שבת - פעילויות הערכה

   מהי הערכה חלופית ואיך נבצע אותה?

   הערכה חלופית תהליך מלא

   מצגת לתלמיד תהליך מלא ד-ח

   ד-ו -תהליך מלא מחוון

   ז-ח תהליך מלא – מחוון

   הערכה חלופית מקוצרת

   מצגת לתלמיד תהליך מקוצר

   ד-ו-מחוון הערכה מקוצרת

   ז-ח-מחוון הערכה מקוצרת

  נרות שבת

  מה אתם חשים כאשר דולקים נרות שבת?

  *

  מטרת הדלקת הנרות היא לכבד באור את השבת. וגם להוסיף תענוג ואווירה טובה בבית.

  נרות שבת מפיצים אור ובאמצעותם מרגישים את אווירת השבת המיוחדת. לנרות יש סגולה להאיר את הבית גם ברוחניות.

  ...
  • נקודת זינוק

   כרטיס כניסה - נרות שבת

   פעילות פתיחה לנושא

   מתוך חווייה אישית, יביעו התלמידים איזו אווירה עלולה להות כאשר חשוך, וכיצד האור גורם לעונג.

   הדגשים להוראה: 

   מטרת הדלקת הנרות היא לכבד באור את השבת. וגם להוסיף תענוג –  כאשר הבית מואר לא נתקלים בחפצים, והדבר יוצר אווירה טובה בבית, לכן נניח את הנרות  במקום שבו אנחנו אוכלים.

    

   ציוד נדרש: כרטיס כניסה זהו פורמט שבו התלמידים ירשמו בכל פעם את המשימה של פתיחת השיעור.

   ניתן לרשום את המשימה על הלוח או לתת את המשימה כבר כתובה בתוך הכרטיס.

   לשימושכם: כרטיסי כניסה ריקים לצילום, ניתן לצלם כמות ובכל תחילת שיעור לחלק לתלמידים לפי המשימה שהמורה יבחר.

    המרכיבים של שביל"ם שבאים לידי ביטוי ביחידה:

   ל למעשה- הערך  -נרות שבת מפיצים אור ובאמצעותם מרגישים את אווירת השבת המיוחדת. לנרות יש סגולה להאיר את הבית גם ברוחניות.

   מ– מושג -כבוד שבת, עונג שבת

    

   כרטיס כניסה - נרות שבת

   כרטיס כניסה- הדלקת נרות- 4 בדף

   כרטיס כניסה- הדלקת נרות- 1 בדף

   כרטיס כניסה- כללי ריק

   כרטיס כניסה כללי – 1 בדף

   כרטיס כניסה כללי- 4 בדף

  • תצפית

   תצפית- נרות שבת

   פעילות ללימוד כללי של ההלכות

   במשימה שלפניכם התלמידים יעיינו בהלכה וימצאו בה את האירועים ההלכתיים הנמצאים בסיפור.

   המרכיבים של שביל"ם שבאים לידי ביטוי ביחידה:

   ב – בירור ההלכה

    

    

   תצפית- הדלקת נרות

   תצפית -הדלקת נרות- כיתות ד'-ו'

   תצפית – הדלקת נרות – כיתות ז'-ח'

   מצגת ללימוד עצמי

   הדלקת נרות- מצגת ללימוד עצמי

  • מרכז מבקרים

   מרכז מבקרים - נרות שבת

    

   בחלק זה נתמקד בשלושה נושאים:

   א. מי חייב בהדלקה? ב. סדר ההדלקה ג. עשיית מלאכה לאחר הדלקת הנרות.

   לכל נושא יש סרטון זהה לכיתות ד-ח, וכרטיסי צפייה בשתי רמות: כיתות ד-ו וכיתות ז-ח.

   שימו לב: לשיקול דעת המורים, בכרטיסי הצפייה של כיתות ד-ו ניתן להשתמש לתלמידים מתקשים בכיתות ז-ח.

   לנוחות המורים הכרטיסים ניתנו בשחור לבן או צבעוני. מומלץ להדפיס צבעוני.

   מי חייב בהדלקת נרות?
   – מומלץ לפתח את הרעיון שמטרת הנרות להאיר את הבית וליצור אווירה של שלום וכן לכבד את השבת ולכן בכך חייבים כל בני הבית.

   האישה אכן מחויבת להדליק כי היא עקרת הבית, אך גם הגברים חייבים בכך באופן עקרוני. ולכן גם במקרה שהאשה מדליקה על הבעל לסייע.

   המרכיבים של שביל"ם שבאים לידי ביטוי בנושא זה:
   ש שאלה הלכתית בסרטון- מומלץ להפסיק לפני מתן התשובה.
   ל למעשה- הערך של הכבוד קבלת השבת באמצעות הדלקת הנרות

    

   סדר הדלקת נרות

   המרכיבים של שביל"ם שבאים לידי ביטוי בנושא זה:
   ש- שאלה הלכתית בסרטון- מומלץ להפסיק לפני מתן התשובה.
   מ- מושג- ברכת המצוות קיום המצוות עובר לעשייתן – מברכים לפני העשייה.

   עשיית מלאכה לאחר הדלקת נרות

   – מומלץ לפתח את הערך של משמעות קבלת השבת. רגע הדלקת הנרות הוא רגע שבו אנחנו מקבלים את השבת ומפסיקים את כל מלאכות החול. ההלכה מאפשרת לחרוג ולא לקבל על עצמנו את השבת, אך אדה"ז מגביל- לאחר עשר דק' חובה לקבל את השבת כדי שיהיה ניכר שההדלקה לכבוד שבת.

   המרכיבים של שביל"ם שבאים לידי ביטוי בנושא זה:
   ש שאלה הלכתית בסרטון- מומלץ להפסיק לפני מתן התשובה.
   ל למעשה- הערך של הכבוד קבלת השבת באמצעות הדלקת הנרות
   מ מושג -לקבל על עצמי את השבת

   סרטונים - כיתות ד-ח

   מי חייב בהדלקת נרות שבת?

   סדר הדלקת נרות שבת

   עשיית מלאכה לאחר הדלקת הנרות

   כרטיסי צפייה - כיתות ד'-ו'

   ד-ו שחור לבן החייבים בהדלקת הנרות

   ד-ו צבעוני החייבים בהדלקת הנרות

   ד-ו שחור לבן סדר הדלקת הנרות

   ד-ו צבעוני סדר הדלקת הנרות

   ד-ו שחור לבן עשיית מלאכה לאחר הדלקת נרות

   ד-ו צבעוני עשיית מלאכה לאחר הדלקת נרות

   כרטיסי צפייה - כיתות ז'- ח'

   ז-ח שחור לבן החייבים בהדלקת הנרות

   ז-ח צבעוני החייבים בהדלקת הנרות

   ז-ח שחור לבן סדר הדלקת הנרות

   ז-ח צבעוני סדר הדלקת הנרות

   ז-ח שחור לבן עשיית מלאכה לאחר הדלקת נרות

   ז-ח צבעוני עשיית מלאכה לאחר הדלקת נרות

  • מה בתרמיל?

   "אז מה בתרמי"ל שלי?" – פעילות לסיום

   תרמי"ל המסע סוגר את היחידה/ הנושא עם פעילות דיבוב. כל תלמיד בוחר איזה "תרמי"ל שמתחבר אליו.

   תרמי"ל הוא ראשי תיבות לסוגים שונים של רפלקציה:

   ת – תודה על…

   ר- רציתי לומר – תרמיל פתוח רוצה לומר – משהו שעניין/ פרט שנותר לא פתור ועוד.

   מ- מחליט בעז"ה- מקום להתחזקות בהלכה שעד עכשיו לא ידעתי/ פחות הקפדתי

   י- יכולה להעביר – משהו, שאני רוצה להעביר הלאה: לבני המשפחה או לסביבה…

   ל- למדתי ש…- משהו שהתחדש/ התחדד וכד'

   בנות- תרמילים- 4 בדף (כל דף מילה אחרת)

   תרמילים – 4 בדף (בנפרד) -בנות – שחור לבן

   תרמילים – 4 בדף (בנפרד) – בנות – צבעוני

   בנות- תרמילים- בכרטיסים בודדים

   תרמילים בכרטיסים בודדים – בנות- שחור לבן

   תרמילים בכרטיסים בודדים – בנות- צבעוני

   בנות- תרמילים- כולם בדף אחד

   תרמילים – כולם בדף אחד – בנות- שחור לבן

   מה בתרמיל?-כל התרמילים בנות

   בנים - תרמילים - 4 בדף (כל דף מילה אחרת)

   תרמילים – 4 בדף (בנפרד) – בנים – שחור לבן

   תרמילים – 4 בדף (בנפרד) – בנים – צבעוני

   בנים- תרמילים - בכרטיסים בודדים

   תרמילים בכרטיסים בודדים – בנים – צבעוני

   תרמילים בכרטיסים בודדים – בנים – שחור לבן

   בנים- תרמילים - כולם בדף אחד

   מה בתרמיל?-כל התרמילים

   תרמילים – כולם בדף אחד – בנים – שחור לבן

  • מיטיבי הלכת

   מבצע ללימוד והתחזקות בהלכה

   קישור לעמוד המבצע

  • פעילויות הערכה

   מבחן מסכם והערכה חלופית

   יחידה זו כוללת:

   1. מבחן לבנים ולבנות: שאלון, תשובון – לנוחות המורים, הקבצים בפורמט פתוח וסגור, מחוון

   2. הערכה חלופית – הכנת משחק- משימה מקוצרת/ משימה מלאה; כיתות ד-ו ולכיתות ז-ח.

    

   נושאי המבחן/ הערכה החלופית

   הפרקים הם מתוך הספר "הלכות והליכות", חלק ב', הלכות שבת

   קדושת השבת וההכנות אליה – פרק א'

   נרות שבת – פרק ב'

   תפילות השבת – פרק ג'

   קידוש וסעודות שבת – פרק ה'

   ערבית והבדלה – פרק ו'

   בנות- מבחן ארצי 1 ז'-ח'

   מבחן – סגור ז-ח

   מבחן – פתוח ז-ח

   תשובון ז-ח

   בנות- מבחן ארצי 1 ד'-ו'

   מבחן -פתוח ד-ו

   מבחן – סגור ד-ו

   תשובון ד-ו-סגור

   בנים- מבחן ארצי 1 ז'-ח'

   מבחן -פתוח ז-ח

   מבחן – סגור ז-ח

   תשובון ז-ח

   בנים- מבחן ארצי 1 ד'-ו'

   מבחן – פתוח ד-ו

   מבחן- סגור ד-ו

   תשובון ד-ו-סגור

   תשובון ד-ו-פתוח

   הערכה חלופית תהליך מלא

   ד-ח-תהליך מלא-למורים

   מצגת לתלמיד תהליך מלא ד-ח

   דפים לתלמיד-תהליך מלא כיתות ד-ו

   כיתות ד-ו- תהליך מלא – מחוון

   דפים לתלמיד-ז-ח תהליך מלא

   ז-ח תהליך מלא – מחוון

   הערכה חלופית תהליך מקוצר

   הסבר למורה- תהליך קצר

   מצגת לתלמיד תהליך מקוצר

   ד-ו מקוצר -דפים- כולל מחוון

   ז-ח מקוצר – דפים-כולל מחוון