מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    סדר העבודה

    תיאור עבודת הכהן הגדול בבית המקדש ביום הכיפורים – שאותו אומרים בעת חזרת הש"ץ בתפילת מוסף ביום הכיפורים.

    ראו גם ערכים 'תפילת מוסף' – 'יום הכיפורים' – 'שליח ציבור'.

    ...