מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מושגים קשורים לקדושת השבת וההכנות

  • סוד השבת - דפי עבודה

   סוד השבת- דף עבודה

   סוד השבת דף עבודה

  • סוד השבת - מצגות

   מצגת מלווה

   סוד השבת מצגת מלווה

  סוד השבת

  ...
  • דפי עבודה

   סוד השבת- דף עבודה
   סוד השבת- דף עבודה

   סוד השבת דף עבודה

   סוד השבת- תשובון לדף עבודה

   סוד השבת תשובון לדף עבודה

  • מצגות

   סוד השבת- מצגת מלווה
   מצגת מלווה

   סוד השבת מצגת מלווה