מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    סוכה

    מבנה ארעי מכוסה מלמעלה בענפים או קנים שאינם מחוברים לקרקע (סכך).

    מצווה לשבת בסוכה בכל שבעת ימי חג הסוכות – זכר לסוכות שה' הושיב אותנו בהן כשיצאנו ממצרים.

    ראו גם ערכים 'סכך' – 'חג הסוכות'.

    ...