מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    סידור

    ספר תפילה הכולל סדר התפילות הרגיל של ימי החול – השבתות והחגים – הכולל במקרים רבים גם דינים וברכות שונות ואת קריאות התורה לימים שני וחמישי. את סידור התפילה החלו לתקן אנשי כנסת הגדולה, ובמהלך הדורות גדולי ישראל זיקקו את הנוסח. מכיוון שיש מנהגי תפילה שונים בעדות ישראל – קיימים סידורים ומחזורי תפילה בנוסחים שונים.

    ...

    כדאי ללמוד עוד על תפילה