מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מושגים קשורים לקדושת השבת וההכנות

  • סיכום פעיל להלכות שבת - דפי עבודה

   זוכרים שלמדנו על אבות ותולדות של מלאכות  שבת, המשימה עכשיו היא לקשר בין פעולות שונות לאבות והתולדות המתאימים להם.

   דף עבודה על תולדות

   עבודה-תולדות

  • סיכום פעיל להלכות שבת - מצגות

   ניזכר ונשתעשע במלאכות שבת – מוכנים לצאת לדרך?

   מצגות מסכמות

   מצגת א

   מצגת ב

   מצגת ב

   מצגת א

  סיכום פעיל להלכות שבת

  ניזכר ונשחזר את ההלכות של שבת בפעילות חווייתית- מוכנים לצאת לדרך?

  ...
  • דפי עבודה

   דף עבודה על תולדות- מלאכות האסורות בשבת

   להוסיף לדף תרמילון של המלאכות הבאות: חורש, זורע, קוצר, דש, בורר וטוחן

   התולדות הן מלאכות הדומות ל"אבות" בצורת הפעולה או בתכליתה,
   וגם הן אסורות בשבת מדאורייתא.

   דף עבודה על תולדות

   עבודה-תולדות

  • מצגות

   מצגות מסכמות להלכות שבת

   מצגות מפעילות שנערכו על ידי צוות רשת אוהלי יוסף יצחק. המצגות אינטראקטיביות ומכילות- הפעלות על מושגים ועקרונות, מקרים הלכתיים, מבנה הלכתי של הלכה ועוד.

   מצגת א' מסכמת את הנושאים הבאים:

   טעם שמירת השבת
   מלאכת קושר ומתיר
   הדלקת נרות שבת
   תפילת שבת
   מלאכת הוצאה מרשות לרשות
   וכן עוסקת במיומנויות בהלכה.

   מצגת ב' מסכמת את הנושאים הבאים:

   מלאכת כותב, ע"פ הלכות והליכות חלק ב', הלכות שבת פרק י"ז
   מלאכת מוחק, ע"פ הלכות והליכות חלק ב', הלכות שבת פרק י"ז
   דיני תופר וקורע, ע"פ הלכות והליכות חלק ב', הלכות שבת פרק ט"ז
   משחקים בשבת, ע"פ הלכות והליכות חלק ב', הלכות שבת פרק כ"ד
   הלכות מוקצה, ע"פ הלכות והליכות חלק ב', הלכות שבת פרק כ"ב
   הלכות מוקצה בנולד, ע"פ הלכות והליכות חלק ב', הלכות שבת פרק כ"ב
   הלכות בסיס לדבר האסור, ע"פ הלכות והליכות חלק ב', הלכות שבת פרק כ"ג
   דין עיסוק בענייני חול וממון ועשיית מלאכה ע"י גוי, ע"פ הלכות והליכות חלק ב', הלכות שבת פרק כ"ה
   דיני התפילות בשבת, ע"פ הלכות והליכות חלק ב', הלכות שבת פרקים ג, ו

   מצגות ללמידה עצמית ולסיכום, מכילות הפעלות, משחקים ואימון במיומנויות בהלכה

   מצגות מסכמות

   מצגת א

   מצגת ב

   מצגת ב

   מצגת א