מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    סימן היכר

    כאשר שני אנשים אוכלים על שולחן אחד – זה חלב וזה בשר – יש לשים סימן היכר ביניהם כדי שלא יאכלו בטעות זה מצלחתו של זה.

    ראו גם ערך 'בשר בחלב'.

    ...