מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מושגים קשורים להשבת אבדה

    סימן מובהק/ סימן שאינו מובהק

    כאשר באבדה יש סימן ברור , חובה להחזיר אותה לבעליה.

    ...