מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    סימני הסדר

    סדר ההגדה של פסח מורכב מחמישה-עשר 'סימנים' – המזכירים את הפעולה שיש לעשות בכל שלב: 'קדש' – 'רחץ' – 'כרפס' – 'יחץ' – 'מגיד' – 'רחצה' 'מוציא' – 'מצה' – 'מרור' – 'כורך' – 'שולחן עורך' – 'צפון' – 'ברך' – 'הלל' – 'נרצה'.

    ראו גם ערכים 'הגדה של פסח' – 'חג הפסח' – כרפס" – ליל הסדר' – 'מצה' – 'מרור'.

    ...

    כדאי ללמוד עוד על פסח