מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    סימני טהרה בבשר ובדגים

    התורה מציינת כללים ברורים להבחנה בין בעלי חיים טמאים לטהורים: בהמות טהורות מעלות גרה (מערכת עיכול בת ארבע קיבות); מפריסות פרסה (כף הרגל שסועה – הפרסה מחולקת וחתוכה לשניים). אם מתקיימים רק חלק מהתנאים בבהמה – היא טמאה. בדגים – רק בעלי סנפיר וקשקשת בתוך המים הם דגים טהורים.

    ראו גם ערכים 'כשרות' – 'מאכלות אסורים'.

    ...