מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    סכנתא חמירא מאיסורא

    דבר סכנה חמור יותר מאיסור תורה, ולכן אסור ללכת במקום שיש בו סכנה.

    ...