מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    סליחה

    מילה המביעה התנצלות וחרטה על מעשה או דיבור שפגע במישהו אחר.

    מי שפגע בחברו צריך לבקש  סליחה.

    ראו גם ערך 'תשובה'.

    ...