מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    סליחות

    פיוטים ותפילות הנאמרים בחודש אלול – ותוכנם בקשת סליחה ומחילה מקב"ה על חטאים ועוונות.

    ראו גם ערך 'אלול'.

    ...