מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    סעודת פורים

    אחת מארבע מצוות הפורים היא סעודה – בה שמחים ומודים לה' על הנס.

    ראו גם ערכים 'פורים' – 'משלוח מנות' – 'מקרא מגילה' – 'מתנות לאביונים'.

    ...

    כדאי ללמוד עוד על פורים