מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    עינוי (בצומות)

    בצומות הגדולים – יום הכיפורים ותשעה באב – מתענים ולא אוכלים ושותים – לא מתרחצים ולא נועלים נעליים ועוד. בצומות האחרים – העינוי הוא בצום בלבד.

    ראו גם ערכים 'יום הכיפורים' – 'תשעה באב' – 'י"ז בתמוז' – 'עשרה בטבת' – 'צום גדליה' – 'תענית אסתר'.

    ...