מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

  עירוב תבשילין

  ביום טוב מותר לבשל 'אוכל נפש' – ליום עצמו בלבד. אבל כאשר יום טוב חל ביום שישי – ויש צורך לבשל אוכל לשבת – תיקנו חכמים שיש לעשות

  'עירוב תבשילין' –  להקצות מראש לפני החג כיכר לחם (או חלה או מצה) ומאכל מבושל לצורך שבת – כך שהבישול ביום טוב לשבת יוגדר כסיום הבישול וההכנות לשבת – ולא כהכנה שלמה מיום טוב לשבת – ולכן הדבר מותר.

  ראו גם ערכים 'יום טוב' – 'שבת' – 'אוכל נפש'.

  ...

  כדאי ללמוד עוד על יום טוב