מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    עלייה לרגל

    מצווה מהתורה לעלות לבית המקדש בשלושת הרגלים: פסח – שבועות וסוכות. העולים היו מביאים קורבן שנקרא 'עולת ראייה'.

    ראו גם ערך 'שלושה רגלים'.

    ...

    כדאי ללמוד עוד על יום טוב