מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    'על הניסים'

    תפילה שמוסיפים בחנוכה ובפורים בתפילת שמונה-עשרה ובברכת המזון – ובה מודים לקב"ה על הניסים שעשה לנו.

    ראו גם ערכים 'חנוכה' , 'פורים'.

    ...