מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    עשרה בטבת

    ראו ערך 'צום עשרה בטבת'.

    ...