מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    עשרת ימי תשובה

    עשרת הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים – נחשבים לימים שבהם הקב"ה קרוב אלינו יותר ומבקש שנחזור בתשובה.

    מצווה לעשות בהם תשובה ולהרבות בצדקה.

    ראו גם ערכים 'יום הכיפורים' – 'ראש השנה' – 'תשובה'.

    ...