מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    פורים דפריזים ופורים דמוקפים

    חכמים תיקנו שבערים פרוזות (שאינן מוקפות חומה) מימי יהושע בן נון – יחול חג הפורים ביום י"ד באדר; ואילו בערים המוקפות  חומה מימי יהושע בן נון – יחול החג בט"ו באדר ('שושן פורים').

    ראו גם ערך 'פורים'.

    ...

    כדאי ללמוד עוד על פורים