מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מושגים קשורים לפסוקי דזמרה

    'פסוקי דזמרה'

    פסוקים ומזמורי תהלים הנאמרים מדי בוקר בתחילת תפילת שחרית. מתחילים בברכת 'ברוך שאמר' ומסתיימים בברכת 'ישתבח'. תוכן הפסוקים והמזמורים הוא שבח לקב"ה.

    ראו גם ערך 'תפילת שחרית'.

    ...

    כדאי ללמוד עוד על תפילה