מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    פסח שני

    בזמן המקדש – אדם שלא יכול היה להקריב את קורבן הפסח במועדו – י"ד בניסן – משום שהיה טמא או היה רחוק מירושלים – יכול היה להקריב את הקורבן שלושים יום אחרי הפסח – בי"ד באייר.

    ראו גם ערך 'קורבן פסח'.

    ...

    כדאי ללמוד עוד על פסח