מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

  פסיק רישא

  עיקרון הלכתי בדיני כל התורה, ובעיקר בדיני שבת ; "פסיק רישא ולא ימות?!"- זהו משפט בארמית שמשמעותו- כאשר כורתים את הראש של העוף, גם אם אין רצון וכוונה להרוג את העוף אלא רק להשתמש בראשו, ברור מאליו שהעוף ימות.

  בהלכה יש לעיתים היתר לעשות פעולה אם לא התכוון לעשיית מלאכה אסורה. אולם מצבים המוגדרים "פסיק רישא" הם כאלה שבהם האדם שעושה את המעשה מוכרח לדעת מראש שיש למעשהו תוצאות אסורות, מכיוון שהן בלתי נמנעות, ואין העושה זאת יכול לטעון שאינו מתכוון לכך – הפעולה אסורה גם ללא כוונה. .  לדוגמה: אם בסגירת דלת הבית ברור שתוך סגירת הדלת תִכָּלֵא חיה בבית, אף שאינו מתכווין לכך, אסור לסגור את הדלת, שהרי זו מלאכת צד מדין פסיק רישא.

  ...

  מושגים נוספים במֻשָּׂגִים שׁוֹנִים

  לכל המושגים