מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

  פרסום הנס

  פעולות שמטרתן להודיע על הנס ברבים ולהודות עליו לה'.

  כך למשל הדלקת נר חנוכה ליד החלון או הדלת – קריאת מגילה – שתיית ארבע כוסות בליל הסדר – ועוד.

  ראו גם ערכים 'מנורת חנוכה' – 'מקרא מגילה' – 'ארבע כוסות'.

  ...

  כדאי ללמוד עוד על פורים