מעלין בקודש
רשת חינוך חבד
06

    פרשת החודש

    הפרשה הרביעית מבין 'ארבע פרשיות'  והיא נקראת בשבת שלפני ראש חודש ניסן או בראש חודש עצמו – אם הוא חל בשבת.

    תוכן הפרשה עוסק בניסן כחודש הראשון בשנה ובמצוות קידוש החודש.

    ראו גם ערכים 'ארבע פרשיות' – 'קידוש החודש'.

    ...