מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

  פרשת זכור

  הפרשה השנייה מבין 'ארבע פרשיות' – והיא נקראת בשבת שלפני פורים.

  תוכן הפרשה הוא המצוות לזכור את חטאו של עמלק – משום שהמן היה מזרע עמלק.

  ראו גם ערכים 'ארבע פרשיות' – 'פורים'.

  ...

  כדאי ללמוד עוד על פורים