מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    פרשת פרה

    הפרשה השלישית מבין 'ארבע פרשיות' – והיא נקראת בשבת שאחרי פורים. תוכן הפרשה הוא טהרת פרה אדומה כהכנה להיטהרות לקראת קורבן הפסח.

    ראו גם ערכים 'ארבע פרשיות' – 'פרשת החודש'.

    ...

    כדאי ללמוד עוד על פסח