מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

  פרשת שקלים

  הפרשה הראשונה מבין 'ארבע פרשיות' .

  בפרשה זו קוראים על תרומת מחצית השקל בזמן בית המקדש – שנאספה החל מראש חודש אדר.

  ראו גם ערכים 'ארבע פרשיות' – 'זכר למחצית השקל'.

  ...

  כדאי ללמוד עוד על פורים