מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    'פת הבאה בכיסנין'

    מאפה העשוי מאחד מחמשת מיני דגן שאינו לחם – ברכתו 'בורא מיני מזונות'. אם אוכלים כמות גדולה (שיעור ארבע ביצים) ממנו – צריך ליטול ידיים ולברך 'המוציא' לפני ו'ברכת המזון' אחרי.

    ראו גם ערכים 'נטילת ידיים לסעודה' – 'ברכת המזון'.

    ...