מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    צום גדליה

    אחד מארבעת הצומות הקשורים לחורבן בית המקדש (הראשון). הצום חל בג' בתשרי – לציון רצח גדליהו בן אחיקם – נציב יהודה בימים שלאחר חורבן בית המקדש הראשון – שלאחר מותו לא נשארו כמעט יהודים בארץ ישראל. הצום חל מבוקר עד ערב.

    ראו גם ערכים 'תענית ציבור' – 'צום עשרה בטבת' – 'צום י"ז בתמוז' – 'צום תשעה באב'.

    ...