מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    צום י"ז בתמוז

    אחד מארבעת הצומות הקשורים לחורבן בית המקדש. ביום זה הובקעו חומות ירושלים לפני חורבן בית המקדש השני. לפי חז"ל – ביום זה נעשה גם חטא העגל ונשברו לוחות הברית – ואירעו בו צרות נוספות לעם ישראל. הצום חל מבוקר עד ערב.

    ראו גם ערכים: 'בין המצרים' – 'תענית ציבור' – 'צום עשרה בטבת' – 'צום גדליה' – 'צום תשעה באב'.

    ...