מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    צום עשרה בטבת

    אחד מארבעת הצומות הקשורים לחורבן בית המקדש (הראשון). ביום זה החל המצור של נבוכדנצר מלך בבל על ירושלים – מצור שהסתיים כעבור שנה וחצי בחורבן בית המקדש. הצום חל מבוקר עד ערב.

    ראו גם: 'צום גדליה' – 'צום י"ז בתמוז' – 'צום תשעה באב'.

    ...