מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    ציצית

    התורה מצווה שכאשר לובשים בגד שיש לו ארבע פינות – חובה שיהיו לבגד 'ציציות' – חוטים שקושרים לארבע פינותיו. חכמים קבעו שיש לקשור ארבעה חוטים בכל פינה – לכפול כל חוט לשניים ולקשור חמישה קשרים כפולים. בין הקשרים לשזור חוט אחד העובר מסביב.

    ראו גם ערכים 'טלית' – 'ארבע כנפות' – 'טלית קטן'.

    ...

    כדאי ללמוד עוד על השכמת הבוקר