מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    צער בעלי חיים

    אסור מהתורה לגרום סבל לבעלי חיים.

    ...