מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    קבלת שבת

    תפילה הנאמרת בכניסת השבת וכוללת מזמורי תהלים והפיוט 'לכה דודי'.

    ראו גם ערך 'שבת'.

    ...

    כדאי ללמוד עוד על תפילות השבת