מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    קדושה

    הברכה השלישית של תפילת העמידה. בחזרת הש"ץ מוסיפים בה פסוקים המתארים את המלאכים המשבחים ומקדישים את הקב"ה.

    ראו גם ערכים 'שליח ציבור' – 'תפילת העמידה'/ 'תפילת שמונה-עשרה'.

    ...