מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    קדושת פירות שביעית

    בפירות הגדלים בארץ בשנת השמיטה יש קדושה – מותר לאוכלם אך אסור להשחיתם או להשתמש בהם בשימוש לא מקובל.

    ראו גם ערך 'שנת השמיטה'.

    ...