מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    קדימה בברכות

    כללים בהלכה הקובעים את סדר הברכות כשרוצה האדם לאכול כמה מאכלים מסוגים שונים; או כשהוא רוצה לאכול כמה מאכלים שלכולם ברכה זהה.

    ראו גם ערך 'ברכות ראשונות'.

    ...