מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    קורבן פסח

    קורבן שהיו מקריבים בי"ד בניסן – ערב הפסח – אחר הצהרים.

    כל משפחה או קבוצת אנשים היו מקריבים יחד שה או כבש ואוכלים אותו יחד בליל ט"ו בניסן – ליל הסדר – בירושלים.

    ראו גם ערכים 'חג הפסח' – 'ליל הסדר' – 'קערת הסדר (זרוע)'.

    ...