מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מושגים קשורים לדיני הקידוש והסעודות

  • קידוש וסעודות שבת- כיתה ב' - מערכים

  • קידוש וסעודות שבת- כיתה ב' - דפי עבודה

   כיתה א: עמודים מספר ראשונים בהלכה
   כיתה ב: עמודים מספר הלכה בשמחה

   עמוד 23

   עמוד 24

  • קידוש וסעודות שבת- כיתה ב' - מצגות

   מצגת מפעילה (הלכה בשמחה)

   קידוש וסעודות שבת- מצגת מפעילה

  • קידוש וסעודות שבת- כיתה ב' - משחקים ופעילות

   יצירה -כיסוי למתג לשבת

   כיסוי למתג לשבת

  • קידוש וסעודות שבת- כיתה ב' - סרטונים ושמע

   סרטון- יוסף מוקיר שבת (א-ב)

   יוסף מוקיר שבת

   קטעי שמע (הלכה בשמחה)

   דנים בנושא השבת -חלק 1

   דנים בנושא השבת -חלק 2

   מוכר השטיחים שכיבד את השבת

  קידוש וסעודות שבת- כיתה ב'

  ...
  • מערכים

   שבת- זכר למעשה בראשית- מדל
   מדריך למורה (הלכה בשמחה)

   מדל- זכר למעשה בראשית

  • דפי עבודה

   דפי עבודה
   כיתה א: עמודים מספר ראשונים בהלכה
   כיתה ב: עמודים מספר הלכה בשמחה

   עמוד 23

   עמוד 24

  • מצגות

   קידוש וסעודות שבת- מצגת מפעילה
   מצגת מפעילה (הלכה בשמחה)

   קידוש וסעודות שבת- מצגת מפעילה

  • משחקים ופעילות

   קידוש וסעודת שבת- פעילויות ויצירה
   יצירה- כיסוי למתג לשבת

   כיסוי למתג לשבת

  • סרטונים ושמע

   קידוש וסעודות שבת- סרטונים וקטעי שמע
   סרטון- יוסף מוקיר שבת (א-ב)

   יוסף מוקיר שבת

   קטעי שמע (הלכה בשמחה)

   דנים בנושא השבת -חלק 1

   דנים בנושא השבת -חלק 2

   מוכר השטיחים שכיבד את השבת