מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

לומדים מהספר

מושגים קשורים לדיני הקידוש והסעודות

  • קידוש וסעודות שבת - נקודת זינוק

   למה להשקיע בסעודה גשמית, אם המטרה לחוש את קדושת השבת?

   הידור בעריכת שולחן

   סרטון

   תמונה

   כרטיס כניסה- הסעודה- 1 בדף

   למה משקיעים בסעודה גשמית?

   כרטיס כניסה- 1 בדף

  • קידוש וסעודות שבת - תצפית

   נסו למצוא את ההבדלים בין התמונות, ועל הדרך – פענחו את ההלכות!

   שולחן שבת - ז-ח

   תצפית שולחן שבת בוגרים-צבעוני

   שולחן שבת -ד-ו

   תצפית שולחן שבת צעירים – צבעוני

  • קידוש וסעודות שבת - מרכז מבקרים

   התבוננו בסרטון בעזרתו ובאמצעות כרטיסי הצפייה  תצליחו להעמיק ולהבין את ההלכה.

   א. מנין שצריך לעשות קידוש מה הוא מזכיר לנו ומה אסור לנו לעשות לפני שאומרים אותו?

   ב. מותר לעשות קידוש ולאכול במקום אחר? מה עושים כשרוצים לעשות קידוש וסעודה במקום אחר, לאיזה מושג זה קשור?

   קידוש במקום סעודה

   סרטון- קידוש במקום סעודה

   כרטיס הלכות – קידוש במקום סעודה

   כרטיס צפייה – ד-ו קידוש במקום סעודה – צבעוני

   כרטיס צפייה- ז-ח קידוש במקום סעודה – צבעוני

   חובת הקידוש

   סרטון- חובת הקידוש

   כרטיס צפייה- ד-ו -חובת הקידוש צבעוני

   כרטיס צפייה- ז-ח חובת הקידוש – צבעוני

  • קידוש וסעודות שבת - מה בתרמיל?

   מה לקחתם מהשיעור? בחרו בתרמיל המתאים לכם.

   מה בתרמיל?

   מה בתרמיל?-כל התרמילים בנות

   מה בתרמיל?-כל התרמילים

  • קידוש וסעודות שבת - פעילויות הערכה

   תלמידים יקרים!
   לפניכם הנחיות למשימת הערכה חלופית – הכנת משחק.

   הערכה חלופית-תהליך מלא

   מצגת לתלמיד תהליך מלא ד-ח

   ד-ו-תהליך-מלא-מחוון

   כיתות ז-ח-תהליך מלא-מחוןן

   הערכה חלופית תהליך מקוצר

   מצגת מקוצר ד-ח

   ד-ו-מחוון הערכה מקוצרת

   ז-ח-מחוון הערכה מקוצרת

  קידוש וסעודות שבת

  איך נקבל ונחוש את קדושת השבת?

  *

  כדי להיכנס מחול לקודש – יש צורך בפעולות,

  אלו פעולות עוזרות לנו להיכנס לקדושת השבת?

  ...
  • נקודת זינוק

   כרטיס כניסה - קידוש וסעודות שבת
   • איך נעבור מימות החול לקדושת השבת?
   • לפני כניסת שבת: מעבר מפעולות החול- על יד ההכנות לשבת. .
   • בכניסה לשבת:
    • פעולה רוחנית- התפללנו והתבוננו בקדושה המיוחדת.
    • פעולה גשמית – הקידוש על היין והסעודה פעולת הקידוש.
     • מטרת הפעולה הגשמית בקידוש היא  להחדיר בנו (בגוף) את הקדושה והייחודיות של שבת מיום החול, וממשיכים את הקדושה על ידי סעודה מיוחדת שמראה על כך שאנחנו שמחים בכניסת השבת הקדושה, ומענגים בה גם את הגוף ולא רק את הנשמה.

   כרטיס כניסה – פעילות פתיחה לנושא

   להלן 2 הצעות לפתיחה, לבחירת המורה.

   הצעה 1- כיצד ניתן להסביר שיש מקום לאוכל גשמי ולעונג גשמי כאשר רוצים לקדש את שבת. התלמידים ינסו לענות ונסביר להם שאכן כדי לקדש יש להכניס את הקדושה לא רק בממד הרוחני אלא גם בממד הגשמי. ובהמשך נלמד ונבחין בסדר יום השבת היכן באים לידי ביטוי ממדים רוחניים וממדים גשמיים.

   הצעה 2 – נתבונן בנס שארע למשפחה בצפריה בזכות עריכת שולחן השבת כבר מיום חמישי, נספר שאם המשפחה ידועה כמי שמהדרת במיוחד בעריכה של שולחן מפואר. בתמונה נראה שולחן שבת מפואר עומד ללא כךל נזק בעת שהחלונות מנופצים מפגיעה של טיל.  אפשר לראות את הסרטון.

   נדון על חשיבות עריכת השולחן לכבוד שבת. ונבין שבשבת יש לחשיבות רבה גם לממד הגשמי לצד הממד הרוחני.

   – המרכיבים של שביל"ם שבאים לידי ביטוי בפעילות זו:

   ל- למעשה- ערך – נשקיע בכבוד ועונג שבת שמתבטא בעונג גשמי ורוחני.– ההשקעה בשבת היא מקור הברכה בכל.

   כאשר משקיעים בגשמיות גם הגוף שותף לחוש בקדושת השבת.

   הצעה1- הידור בעריכת שלחן

   כרטיס כניסה- הסעודה- 4 בדף

   כרטיס כניסה- הסעודה- 1 בדף

   תמונה

   סרטון

   הצעה 2 - רוחני או גשמי?

   כרטיס כניסה- 1 בדף

   כרטיס כניסה- 4 בדף

   כרטיס כניסה- כללי ריק

   כרטיס כניסה כללי – 1 בדף

   כרטיס כניסה כללי- 4 בדף

  • תצפית

   תצפית- קידוש וסעודות שבת

   בפעילות זו התלמידים ימצאו הבדלים בין תמונות, ויאתרו הלכות רבות לפי הרמזים. בדרך זו ניתן לעבור על הלכות רבות , המורה יחליט אם ומה להוסיף מעבר.

   כמובן ניתן לקבל כל תשובה הגיונית גם אם הא לא תואמת לתשובון המצורף.

   הדגשים בהוראה

   מומלץ לקשר לערך ולבדוק אילו מתוך ההלכות מתקשרות לעונג גשמי ומה לעונג רוחני ומה כולל גם עונג גשמי וגם רוחני. למשל, נרות שבת הם  עונג גשמי- שלא יהיה חשוך וגם עונג רוחני -שמביאים אור וקדושה לבית.

   נדון עם התלמידים מה בבית שלהם עושים כדי להכניס עונג רוחני/ גשמי לשולחן שבת.

   – המרכיבים של שביל"ם שבאים לידי ביטוי בפעילות זו:

   ב -בירור הלכה

   ל– למעשה- מה מביא עונג גשמי ומה רוחני

   י– יצירתיות ופעלתנות

   שולחן שבת -ד-ו

   תצפית שולחן שבת צעירים – צבעוני

   תצפית שולחן שבת צעירים – שחור לבן

   שולחן שבת - ז-ח

   תצפית שולחן שבת בוגרים-צבעוני

   תצפית שולחן שבת בוגרים – שחור לבן

   תשובון למורה

   תצפית קידוש וסעודות – תשובון למורה

  • מרכז מבקרים

   מרכז מבקרים - קידוש וסעודות

   פעילות זו מזמינה את התלמידים לעיון בהלכה.

   באמצעות סרטון וכרטיס צפייה לעיון בהלכה בספר "הלכות והליכות".

   הסרטון זהה לכיתות א-ח, כרטיסי הצפייה הם בשתי רמות.

   נושאי העיון:

   א. חובת קידוש

   ב. קידוש במקום סעודה

   הדגשים בהוראה:

   1. בהקשר לחובת הקידוש נדגיש את המושג המרכזי: מצווה מדאורייתא/ מהתורה
   ואת המאפיינים של המושג:
   – פ"ס מהתורה, והרמזים/ התומכים למציאת הפ"ס בסעיף
   – המקור מהתורה הוא מקור מתומצת שלא נותן תשובות מפורטות על כל השאלות המתעוררות לגבי קיום המצווה בפועל, ולשם כך יש את נתושבע"פ
   -להבחין בין מושגי בסיס למושגי תוכן, לעמוד על הסימון הגרפי בצבעים בספר. מושגי בסיס מתייחסים למושגים הקשורים לכלל הנושאים כמו "דאורייתא" , והם צבועים בכחול , ואילו מושגי תוכן מתייחסים לנושא מסוים כמו המושג: "קידוש" והם צבועים בצבע אדום בספר הלכות והליכות.
   -נגדיר את המושגים תורה שבכתב תורה שבע"פ, ונעמוד על הקשר ביניהם בהקשר לכך שהתורה שבכתב מתמצתת ולא ניתן להבין מהו ציווי ה' ללא פירוש חז"ל בתורה שבעל פה.

   – המרכיבים של שביל"ם שבאים לידי ביטוי בפעילות זו:

   ש- שאלה – הסרטון בכל נושא מעלה שאלה

   ב– בירור גדרי ההלכה לגבי חובת הקידוש וקידוש במקום סעודה

   מ– מקור: המקור בתורה על חובת הקידוש

   מ– מושגים- דאוריתא, תורה שבכתב , תורה שבעל פה, היה בדעתו, קידוש במקום סעודה

   מ– מבנה- מילוי תרשימים לבירור מנקרה דין וטעם בהלכה

    

   סרטון - קידוש וסעודות שבת - כיתות ד'-ח'

   סרטון- קידוש במקום סעודה

   סרטון- חובת הקידוש

   חובת הקידוש - כרטיסי צפייה

   ד-ו – שחור לבן – חובת הקידוש

   ד-ו – צבעוני – חובת הקידוש

   ז-ח – שחור לבן – חובת הקידוש

   ז-ח – צבעוני – חובת הקידוש

   קידוש במקום סעודה- כרטיסי צפייה

   ד-ו – שחור לבן – קידוש במקום סעודה

   ד-ו – צבעוני – קידוש במקום סעודה

   ז-ח – שחור לבן – קידוש במקום סעודה

   ז-ח – צבעוני – קידוש במקום סעודה

   כרטיס הלכות – קידוש במקום סעודה

   קידוש במקום סעודה-כרטיס הלכות- שחור לבן

  • מה בתרמיל?

   "אז מה בתרמי"ל שלי?" – פעילות לסיום

   תרמי"ל המסע סוגר את היחידה/ הנושא עם פעילות דיבוב. כל תלמיד בוחר איזה "תרמי"ל שמתחבר אליו.

   תרמי"ל הוא ראשי תיבות לסוגים שונים של רפלקציה:

   ת – תודה על…

   ר- רציתי לומר – תרמיל פתוח רוצה לומר – משהו שעניין/ פרט שנותר לא פתור ועוד.

   מ- מחליט בעז"ה- מקום להתחזקות בהלכה שעד עכשיו לא ידעתי/ פחות הקפדתי

   י- יכולה להעביר – משהו, שאני רוצה להעביר הלאה: לבני המשפחה או לסביבה…

   ל- למדתי ש…- משהו שהתחדש/ התחדד וכד'

   בנות- תרמילים- 4 בדף (כל דף מילה אחרת)

   תרמילים – 4 בדף (בנפרד) -בנות – שחור לבן

   תרמילים – 4 בדף (בנפרד) – בנות – צבעוני

   בנות- תרמילים- בכרטיסים בודדים

   תרמילים בכרטיסים בודדים – בנות- שחור לבן

   תרמילים בכרטיסים בודדים – בנות- צבעוני

   בנות- תרמילים- כולם בדף אחד

   תרמילים – כולם בדף אחד – בנות- שחור לבן

   מה בתרמיל?-כל התרמילים בנות

   בנים - תרמילים - 4 בדף (כל דף מילה אחרת)

   תרמילים – 4 בדף (בנפרד) – בנים – שחור לבן

   תרמילים – 4 בדף (בנפרד) – בנים – צבעוני

   בנים- תרמילים - בכרטיסים בודדים

   תרמילים בכרטיסים בודדים – בנים – צבעוני

   תרמילים בכרטיסים בודדים – בנים – שחור לבן

   בנים- תרמילים - כולם בדף אחד

   מה בתרמיל?-כל התרמילים

   תרמילים – כולם בדף אחד – בנים – שחור לבן

  • פעילויות הערכה

   מבחן מסכם מס' 1

   יחידה זו כוללת:

   1. מבחן לבנים ולבנות

   2. תשובון

   *לנוחות המורים, הקבצים בפורמט פתוח וסגור
   3. הצעה להערכה חלופית. בתום הערכה התלמידים יצרו משחק.

   לבחירתכם- הערכה בתהליך מלא או הערכה בתהליך מקוצר.

   נושאי המבחן ופעילות הערכה החלופית:

   הפרקים הם מתוך הספר "הלכות והליכות", חלק ב', הלכות שבת

   קדושת השבת וההכנות אליה – פרק א'

   נרות שבת – פרק ב'

   תפילות השבת – פרק ג'

   קידוש וסעודות שבת – פרק ה'

   ערבית והבדלה – פרק ו'

   בנות- מבחן ארצי 1 ז'-ח'

   מבחן – סגור ז-ח

   מבחן – פתוח ז-ח

   תשובון ז-ח

   בנות- מבחן ארצי 1 ד'-ו'

   מבחן -פתוח ד-ו

   מבחן – סגור ד-ו

   תשובון ד-ו-סגור

   בנים- מבחן ארצי 1 ז'-ח'

   מבחן -פתוח ז-ח

   מבחן – סגור ז-ח

   תשובון ז-ח

   בנים- מבחן ארצי 1 ד'-ו'

   מבחן – פתוח ד-ו

   מבחן- סגור ד-ו

   תשובון ד-ו-סגור

   תשובון ד-ו-פתוח

   הערכה חלופית תהליך מלא

   ד-ח-תהליך מלא-למורים

   מצגת לתלמיד תהליך מלא ד-ח

   ד-ו-תהליך מלא לתלמיד

   ד-ו-תהליך-מלא-מחוון

   דפים לתלמיד-ז-ח תהליך מלא

   ז-ח תהליך מלא – מחוון

   הערכה חלופית -תהליך מקוצר

   הסבר למורה- תהליך קצר

   מצגת לתלמיד תהליך מקוצר

   ד-ו מקוצר -דפים- כולל מחוון

   ז-ח מקוצר – דפים-כולל מחוון