מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

מושגים קשורים לקריאת שמע

    קריאת שמע

    אמירת הפסוק 'שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד' (דברים ו – ד) בכוונה לקבל עול מלכות שמים. מצווה מהתורה לקרוא קריאת שמע בבוקר ובערב. יחד עם הפסוק הראשון אומרים עוד שלוש פרשיות הכתובות בתורה: פרשת 'שמע' – פרשת 'והיה אם שמוע' ופרשת 'ויאמר'.

    ...

    כדאי ללמוד עוד על תפילה