מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    ראש השנה לאילן

    (ה – ו) ראו ערך 'ט"ו בשבט'.

    ...