מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

    ראש השנה

    יום הדין חל בא' בתשרי.

    ביום זה נידון האדם על מעשיו. לפי רבי אליעזר – ביום זה נברא אדם הראשון.

    ...